Siódma-9 – Radio Warszawa – 05.09.2018 r.

– Chcemy budować i wspierać taki samorząd, który będzie chciał również współpracy z rządem, bo trudno sobie wyobrazić dobrą realizację projektów bez współpracy, w wojnie, w jakimś konflikcie z władzą rządową. Chcemy wspierać wszystkie samorządy, niezależnie od tego jakie barwy polityczne reprezentują, ale uważamy, że taką dobrą rękojmią do tego, żeby dobrze realizować projekty jest dobra współpraca. Chcemy tej dobrej współpracy między rządem a samorządem.

Link do całego materiału: http://siodma9.pl/wiadomosci/item/1490-jacek-sasin-chcemy-wspierac-wszystkie-samorzady-niezaleznie-od-tego-jakie-barwy-polityczne-reprezentuja