Published On: 29 sierpnia 2020/Categories: Radzyń/

Rondo w centrum miasta na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II i Ostrowieckiej od 23 sierpnia nosi imię NSZZ “Solidarność”. Nadanie nazwy i poświęcenie zostało połączone z obchodami 40-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność”. Odbyło się po Mszy św., sprawowanej w kościele Świętej Trójcy w intencji Ojczyzny i „Solidarności”.

Ideę nadania rondu tego imienia wyjaśnił Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek. – Wydarzenie, które przeżywamy – 40 rocznica powstania Solidarności – jest wyjątkowe w historii Radzynia i całego środowiska. Jak wiele lat trzeba było czekać, by w przestrzeni publicznej naszego miasta znalazł się widomy znak obecności “Solidarności”! – mówił włodarz miasta. – Ta idea była w umysłach, sercach, w życiu. Teraz znak „Solidarności” na co dzień będzie nam przypominał ludzi, którzy poświęcili swoją przyszłość, zdrowie, czasem życie, by Polska była wolna, byśmy byli narodem dumnym, z przyszłością. Znak, który tu widzimy, budzi w nas ogromny szacunek do naszych poprzedników, ale i wyznacza drogę dla nowych pokoleń. Za każdym razem, gdy tu się znajdziemy, gdy będziemy tędy przejeżdżali, niech budzą się w nas refleksje, jaką drogą powinniśmy podążać my, jaką drogę powinni wybierać nasi następcy.

Uchwałę z 7 sierpnia w sprawie nadania rondu imienia NSZZ „Solidarność”, którą Rada Miasta przyjęła zdecydowaną większością głosów, odczytał przewodniczący RM Adam Adamski.

Poświęcenia ronda dokonał dziekan dekanatu radzyńskiego ks. prał. Roman Wiszniewski. Modlitwę poprzedził słowami: – Otwarcie nowego ronda jest wyrazem troski o mądre, roztropne i bezpieczne poruszanie się po drogach. Bliskość dostojnej świątyni Trójcy Świętej zwraca uwagę, że poszanowanie prawa Bożego łączy się z poszanowaniem prawa stanowionego, które ma swoje umocowanie w mądrości Bożej. Kapłan przypomniał słowa św. Jana Pawła II w Gdańsku 1987 r., który zaznaczył, że „słowo Solidarność, które zostało wypowiedziane w polskiej przestrzeni, przypomina, że drogi ludzkie to drogi dialogu, współpracy, braterstwa , poświęcenia i miłości”. – Z tą nadzieją błogosławimy to miejsce. Rondo w centrum miasta na skrzyżowaniu ulic Jana Pawła II I Ostrowieckiej od 23 sierpnia nosi imię NSZZ “Solidarność”. Nadanie nazwy i poświęcenie zostało połączone z obchodami 40-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność” – mówił ks. prał. Roman Wiszniewski.

Tę część uroczystości zakończył Jerzy Bednarczyk – przewodniczący NSZZ „Solidarność” Oddział Radzyń Podlaski, który wystąpił z inicjatywą nadania rondu imienia „Solidarności”. Przewodniczący dziękował Burmistrzowi i Radzie Miasta za przychylenie się do tego pomysłu, wykonawcy – Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych oraz Staroście i Zarządowi Dróg Powiatowych.

Następnie uczestnicy uroczystości przeszli do Oranżerii, gdzie przypomniana została historia radzyńskiej „Solidarności”, głos zabrali zaproszeni goście, przypominając znaczenie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” dla upadku komunizmu i budowy nowej rzeczywistości w Polsce.

Ludzie Prawa i Sprawiedliwości

Poznaj swoich reprezentantów w Okręgu 7.