O mnie

DSC_3265

Urodziłem się 6 listopada 1969 roku w Warszawie. Moja rodzina pochodzi z Ząbek, która przeszło 100 lat temu przeniosła się tam z Klembowa. Wykształcenie zdobywałem w Warszawie – ukończyłem studia wyższe na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe z zarządzania administracją publiczną w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie.

W 2010 roku, kandydowałem z listy Prawa i Sprawiedliwości do sejmiku województwa mazowieckiego i zostałem radnym. Głos na mnie oddało ponad 55 tys. wyborców, był to drugi wynik w kraju.
W wyborach parlamentarnych w 2011 roku uzyskałem blisko 30 tys. głosów. W VII kadencji Sejmu jestem Wiceprzewodniczącym Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz członkiem Komisji Spraw Wewnętrznych. W wyborach samorządowych w roku 2014 kandydowałem w wyborach na Prezydenta m.st. Warszawy uzyskując w II turze 241 790 głosów. Jestem Koordynatorem Komisji Organizacyjnej i Wiceprezesem Ruchu Społecznego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

W wyborach parlamentarnych, które odbyły się 25 października 2015 r., kandydując z miejsca nr 3  do Sejmu RP z listy Prawa i Sprawiedliwości z okręgu podwarszawskiego uzyskałem 43 250 głosów i zostałem wybrany Posłem na Sejm RP.

W obecnej kadencji Sejmu RP jest członkiem Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Komisji Finansów Publicznych oraz przewodniczę Podkomisji stałej ds. ustroju samorządu terytorialnego.

Początki mojej kariery zawodowej sięgają 1995 r., gdy rozpocząłem pracę w Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie”. W 1998 r. zostałem dyrektorem Departamentu Orzecznictwa w Urzędzie do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, gdzie pracowałem do 2004 r. W latach 2004–2006 byłem Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu m.st. Warszawy oraz Zastępcą Burmistrza warszawskiej dzielnicy Śródmieście.

Od stycznia 2006 r. do listopada 2007 r. pełniłem funkcję w Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie – najpierw jako i wicewojewoda, a później jako Wojewoda Mazowiecki.

Od grudnia 2007 r. miałem zaszczyt bardzo blisko współpracować ze śp. Prezydentem Lechem Kaczyńskim. Najpierw byłem jego doradcą, a 26 listopada 2009 r. zostałem powołany na Sekretarza Stanu i Zastępcę Szefa Kancelarii Prezydenta RP. 5 lipca 2011 r., w dniu ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą wyników wyborów prezydenckich, złożyłem rezygnację z tego stanowiska.

Jestem żonaty od ponad 10 lat. Wraz z żoną wychowujemy syna Radka. Interesuję się sztuką, a w szczególności architekturą sakralną. Można również nazwać mnie bibliofilem: od wielu lat kolekcjonuję książki rzadkie, oryginalne i najczęściej bardzo stare.